ورود به سایت
 • سامانه اهدای منابع دیجیتال (سامد)


  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  Ehda.nla.ir • سامانه اهدای منابع دیجیتال (سامد)


  دستيابي به تاريخ و فرهنگ يك ملت در گرو شناخت اسناد و مدارك ارزشمند گذشتگان است و در اين راستا اهداگران اسناد نقش ويژه اي دارند. لذا ضمن قدرداني از شما كه با شناخت، ‌معرفت و عشق به فرهنگ و تاريخ كهن اين مرزو بوم، نام خود را در گنجينه اسناد ملي جاويدان ساخته اند، بدينوسيله متعهد مي شود اين اسناد همواره به نام شما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حفظ و نگهداري شده و درراستاي اشاعه فرهنگ و تمدن غني كشور پهناور ايران با ذكر منبع اهداء، در اين سازمان مورد استفاده قرار گيرد.

  Ehda.nla.ir

 • سامانه اهدای منابع دیجیتال (سامد)


  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  Ehda.nla.ir

 • سامانه اهدای منابع دیجیتال (سامد)


  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  Ehda.nla.ir

 آمار اهدای منابع

شناسه اهداگرنام اهداگرتعداد منابع اهدا شده
Jafari, Taliehجعفری, طلیعه3

تماس با ما